Roer

Roer schiet uit zijn startblokken op Over Het IJ Festival met Oer van Roer

Oer van Roer

Het niet-weten ligt onder de kaart. Je ziet het niet, maar het is er wel. Het is er warm als jij dat wilt. Je hebt niet veel nodig om er te komen, een kleur kan volstaan. Wij bieden een reis naar een plek die voortdurend verandert, waar we samen de meest idiote, ideale verbeeldingswereld creëren.

Oer van Roer is een veranderende wereld in een zeecontainer. Tien dagen lang bouwen en verbouwen Amber, Julie en Gerjan aan een landschap van vormen en klanken. Elk uur verwelkomt Julie het publiek met een theatrale interventie, het publiek geeft de compositie mee vorm. De wereld van alledag proberen we structuur te geven met wetenschap en logische wetten en regels.

In Oer van Roer is juist plek voor het niet-weten, het niet-begrijpen, voor onuitgesproken wensen en verlangens. Het is de meest idiote, ideale verbeeldingswereld.

Concept: Amber Rijcken, (vorm) Julie Kurris, (spel) Gerjan Piksen (muziek)